Jordblandemaskin

Den mekaniske blandingen av torv og tilsetninger foretas med to roterende akslinger. På hver aksling sitter det flere skråstilte skovler. 

Ved å rotere akslingene i motsatt dreieretning av hverandre, vil massene bli løftet opp i midten, og samtidig transportert rundt i selve blanderbeholderen. Dette resulterer i en meget hurtig innblanding, og suveren fordeling av tilsatsstoffene. 

I tillegg til at den lufter og forbedrer strukturen i blandingen, har den også den store fordelen av at man kan blande inn vann direkte. Dette gir øyeblikkelig den riktige fuktighetsgrad i jorden.

Kapasiteten til mikseren er ca. 10 m3/time i normal produksjon.