Kvern

Denne kvernen er en robust og sikker maskin. Den er bygget i karbonstål og er grunnet og malt. Den er utstyrt med frekvensomformer for å sikre en enkel justering av maskinens hastighet. 

Et gitter med 20 mm lysåpning, utkastere og kniver er inkludert i leveransen. Gitteret kan også leveres med ulike lysåpninger (50, 40, 30, 20, 14 og 11 mm som standard) for å oppnå ulik størrelse på fibrene. Ved hjelp av knivene og gitteret blir ullfibrene kuttet og ikke knust. Dette systemet sikrer en høy kapasitet og kontrollert granulering av løsullen. 

Det er blitt levert et stort antall kverner for løsull. Kvernen har vist seg å være meget sikker. Tester som er blitt utført med denne kvernen har vist at sammenlignet med en hammerkvern, blir det levert 10% høyere volum med Forberg kvern, enn med en hvilken som helst sammenlignbar maskin uansett mengde ull som går inn i kvernen. Grunnen til dette er at denne kvernen er relativt saktegående og ikke knuser ullfibrene.

Luftstrøm og produkt blir separert og luften blir resirkulert tilbake til kvernen. Dette hjelper til med å redusere støv fra systemet og trykkpåvirket vektvarisjon.